MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-05-07
2016-05-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Bože večný, nepremenný, chvála Tebe, že si dnes
v tomto našom zhromaždení dal nám počuť svoju zvesť;
ona vieru rozhorlila a srdcia nám povzbudila

2. Pravdy sväté zachovávaj, ktoré sme dnes prijali,
viere, láske, nádeji daj, aby pri nás vzrastali,
by sme nimi naplnení, boli z milosti spasení.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:46 min)

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)