MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-07-30
2011-07-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:50 min)

2011-07-30
2011-07-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Šla svetom láska nebeská, ktorá sa telom stala,
a družina ju anjelská oslavou privítala.
Tá láska svätá, najvyššia, čo hriechy naše sňala,
si Ty, ó drahý Ježiši, buď česť Ti, večná chvála!

2. Šla svetom láska vznešená a bola poslom z neba,
zohriala srdcia studené, objíma mňa i teba.
Tá láska svätá, najvyššia, čo hriechy naše sňala,
si Ty, ó drahý Ježiši, buď česť Ti, večná chvála!

3. Šla svetom láska slúžiaca až k obeti na kríži,
kto vierou s ňou je spojený, smrť tomu neublíži.
Tá láska svätá, najvyššia, čo hriechy naše sňala,
si Ty, ó drahý Ježiši, buď česť Ti, večná chvála!

4. Šla svetom láska víťazná nad hriechom, zlobou sveta,
šťastný, kto poznal lásku tú, to betlehemské Dieťa.
Tá láska svätá, najvyššia, čo hriechy naše sňala,
si Ty, ó drahý Ježiši, buď česť Ti, večná chvála!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:11 min)