MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-12-09
2011-12-09 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:40 min)

2011-12-09
2011-12-09 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Čas náš ako krásne leto minie, niet ho
zima nájde každého, ale Kristus Pán večnú jar,
milosti dar, chystá veriacim v Neho.
2. Nemožno nečinne snívať, čakať, driemať,
spánok ducha premôže. Svieť preto, plameň života,
preč driemota, Pán ešte dnes prísť môže.
3. Veď k súdu zvúci trúby hlas už volá nás,
anjeli sa blížia k nám, náš život ako na dlani
odhalený uzrie Sudca, Kristus Pán.
4. Uč ma, Pane, rozvažovať, čo mám konať,
a nedaj mi zabudnúť, že život ľudský krátky je,
skoro minie, prekvapiť ma môže súd.
5. Pomôž mi v skúškach i v boji, nech obstojím,
keď diabol zvádza ma, chráň. Ak si mojou mocnou zbraňou
a ochranou, zápas tento neprehrám.
6. Šťastný budem, keď v ruchu dňa podoprieš ma,
tak vo viere vytrvám, a po behu dokonanom,
vernom, stálom, večný domov v nebi mám.

 Stiahni ukážku MP3 (3 MB | 1:30 min)