MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-09-22
2012-09-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ó, Bože, v láske bohatý, si svätý, Bože, presvätý,
v zármutku sa Ti oddávam, si potešením mojím sám.
Ó, Bože môj, ó, Bože môj.
2. Ty, Otče, všetkých si stvoril, by každý Tebou trval, žil.
A milosť Tvoje svätá je, svet celý múdro spravuje.
Ó, Bože môj, ó, Bože môj.
3. Synu, Kriste, milý Pane! Vyznávam: nech sa vždy stane
Tvoje vôľa, svätá, dobrá, kiež to každá duša pozná…
Ó, Bože môj, ó, Bože môj.
4. Duch Svätý, Radca môj verný, dar Tvojej útechy je mi
sťa vánok v slnka páľave, čo hojí rany boľavé.
Ó, Bože môj, ó, Bože môj.
5. Ó, Bože, v daroch bohatý, si svätý, Pane, presvätý.
I v smútku sa Ti koríme,/ že zmiluješ sa, veríme.
Ó, Bože náš, ó, Bože náš!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:30 min)

2011-10-30
2011-10-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:41 min)