MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-08-19
2012-08-19 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Buď vďaka Tebe, Bože náš, keď slnko sa níži,
že otcovsky si chránil nás v radosti aj v kríži.
2. Veríme Ti, drahý Pane, že nás neopustíš,
Ty Svetlom naším zostaneš, dopraješ nočnú tíš.
3. Pre Krista nám odpusť viny, vzbuď ráno zas v zdraví;
do večnej veď domoviny, kde žiari svit slávy.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:35 min)

2011-08-13
2011-08-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:31 min)