MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-05-14
2011-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:33 min)

2011-02-14
2011-02-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Všetci my, verní kresťania čo sme sa dnes uctiť Pána
zišli v mene Jeho Syna, oslavujme Hospodina.
2. Máme Mu za čo ďakovať a vrúcne Ho oslavovať;
poďme ako dietky Jeho pred tvár Otca láskavého.
3. Nech On ráči sám požehnať, čo nám ľudia nemôžu dať,
a čo ešte vzácnejšie je ako sláva, česť, imanie.
4. Zošli, Pane, svojho Ducha, nech nie sme viac jak zem suchá,
ale dobrá a skyprená pre vzrast Božieho semena.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:40 min)