MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-01-03
2012-01-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Precitnite! Z veže znie hlas strážca volá na Boží rozkaz
ó Jeruzalem, prebuď sa! Už je polnočná hodina,
čas príchodu Božieho Syna, Jemu v ústrety schystaj sa
s múdrymi pannami s jasnými lampami! Haleluja
– k svadbe novej – Baránkovej, maj srdce stále hotové!
2. Sion prebúdza sa zo sna a s radosťou otvára srdcia,
privítať Pána prichádza, Priateľa svojho z výsosti
plného pravdy a milosti, ktorého hviezda vychádza!
Ó, príď, Synu Boží, drahý náš Ježiši, Hosana!
Z tejto zeme – keď pôjdeme, s Tebou prebývať budeme!
3. Buď Ti chvála neskonalá od nás i anjelov vzdávaná
hudbou a piesňou veselou. Bránami z perál prejdeme,
vôkol Tvojho trónu staneme, aj so zástupom anjelov.
Oko nevídalo, ucho neslýchalo, takú radosť!
Nuž, plesajme a spievajme, na Pána verne čakajme!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:27 min)

2011-05-01
2011-05-01 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:27 min)