MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-02-12
2011-02-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:56 min)

2011-02-12
2011-02-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Vitaj nám deň zasvätený službe Tvojej, náš Pane,
keď v spoločnom zhromaždení, chválime Ťa, vzývame:
spev, modlitba vrúca nech povznesú srdcia
od márností a starostí až ku nebies vysokosti.
2. Boh Otec už pri stvorení odpočinku deň nám dal,
Ježiš Kristus v deň nedeľný z hrobu slávne z mŕtvych vstal,
preto spolu v chráme Bohu slúžiť máme
slovom Jeho obdarení, Duchom Svätým naplnení.
3. Požehnaj nás, Bože Svätý, keď ku Tebe voláme,
zapáľ vieru, nechže sa Ti celkom k službe oddáme;
stvor v nás srdce nové, daj rásť v Tvojom slove,
v pravde, láske, horlivosti, a vzývať Ťa v nábožnosti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:11 min)