MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-07-28
2012-07-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:50 min)

2012-07-28
2012-07-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. V túžobnom očakávaní bol ľud Kristov zhromaždení
v deň slávny päťdesiaty, ó, nech aj my tak nábožne
stretáme sa dnes spoločne s Tebou, Bože náš svätý.
2. Vtedy znel mocne z neba hlas, sťaby vietor zavial naraz
a naplnil celý dom, ó Duchu, naplň tento chrám,
z darov svojich udeľ aj nám posväť si nás všetkých v ňom.
3. Na každého z apoštolov z výšin podoby jazykov
ako oheň sa zniesli; kiežby aj nás živé slová
zo zvesti Božieho slova k viere a spáse viedli.
4. Tých, čo Duch Svätý naplnil, aj k svätej službe pripravil zvestovať Božie veci; kiež tým Duchom naplnení,
aj my svedčiť povolaní, slúžime Bohu všetci.
5. Hoc sa mnohí posmievajú, ktorí moc Božiu neznajú,
že je to len mámenie, my v tom pravdu poznávame,
že kto vzýva Teba, Pane, ten dosiahne spasenie.
6. Duchu Svätý, zostaň s nami, pomôž v boji, keď hriech mámi, do sŕdc vlej vieru v Krista; Tvoj oheň nech nás roznieti
k službe a nám cestou svieti, kde je nebies vlasť istá.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:39 min)