MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:45 min)

2013-10-05
2013-10-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:51 min)

2013-09-22
2013-09-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Bože, z Tvojej milosti človek došiel svojho cieľa;
dvere spásy k večnosti Tvoja lásky otvorila.
Už od krstu nás vedieš svojím slovom do nebies.

2. U Teba sa naša púť zakončí raz svojím časom;
stále voláš Boží ľud láskavým ku sebe hlasom:
Poďte ku mne, som váš Pán, odpočinok ja vám dám.

3. Aj keď telo odumrie, žije večne ten, kto verí;
v pevnej viere pokorne do rúk Pána seba zverí.
Ty si život, svetla zdroj, ním nás priveď v domov svoj.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:51 min)