MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-01
2013-07-01 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Len hosťom som na zemi, tu nemám trvania,
môj pravý domov, stály, je v nebi u Pána.
Len cez hrob tmavý vedie do večnej vlasti púť;
tam bude koniec biede, tam nemá moci smrť.

2. Po ceste tŕnia kráčal som od čias mladosti,
keď trápenia som znášal a mnohé ťažkosti,
veď starosti hneď zrána na srdce doľahli,
i v noci prišli na mňa a spánok zobrali.

3. Na ceste môjho žitia ma búrky desili,
blesk, príval, vlnobitia mi úzkosť množili;
však trpezlivo niesol som všetok bôľ a žiaľ,
no, bol by som i klesol, Ty si však pri mne stál.

4. Len Ty si moja radosť a svetlo mojich ciest;
keď zanechávam časnosť, môj Pane, Ty ma veď
tou cestou, ktorá končí vo večnej radosti,
kde uzrú moje oči tvár Tvoju z milosti.

5. Tam budem večne bývať už nielen ako hosť, ctiť
Tvoje meno, vzývať, Ti vďačiť za milosť, zo srdca úprimného
Ti spievať piesne chvál, že si ma nehodného tak veľmi miloval.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:02 min)

2013-06-26
2013-06-26 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:07 min)