MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-04-02
2011-04-02 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Otče náš, pri tomto stole zhliadni na nás, dietky svoje,
dary, čo od Teba máme, požehnaj nám, drahý Pane.
2. Nasýť nás, ó Bože milý, dávaj zdravia, dávaj sily;
v nebesiach pri stole Tvojom večným obdar nás pokojom.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:34 min)