MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-06-22
2013-06-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Na ceste tvojho žitia sa blíži smrti deň,
ten náhle predesí ťa, ak v hriechu žiješ len,
nakoľko ty to nevieš, že kedy môže prísť,
tak snaž sa, dokiaľ žiješ, vo viere Bohu žiť, vo viere Bohu žiť.

2. Kde kedy ste videli bôľ takých smutných dní,
keď náhle smrť rozdelí pár, láskou spojený,
a dietky – poklad vzácny – rodičom odníma,
tiež deťom otcov, matky, jak to vo zvyku má?

3. Môj náhly odchod od vás/ tak smutná aj vám bol,
čo dosvedčuje váš hlas, v ňom cítiť toľký bôľ,
však potešte sa v Pánu, veď On je láskavý,
On zhojí každú ranu, žiaľ srdca uľaví.

4. Hoc smrť už siahla na mňa vo veku mladosti,
dúfajte pevne v Pána, veď z Jeho milosti
už pominuli strasti, a v sláve s Kristom som,
mám veniec večnej slávy a v nebi stály dom.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:07 min)

2011-09-03
2011-09-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:03 min)