MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Až podnes nám pomáhal Hospodin Kráľ večný,
preto k nebies výšinám nesie sa spev vďačný,
odkiaľ pomoc prichádza istá v každej dobe;
tam vždy duša nachádza novú silu v mdlobe.

2. Dosiaľ je otvorená ruka Hospodina,
On darcom je spasenia skrze svojho Syna.
Ako by nám nedoprial k životu čo treba,
svojim deťom nepodal dobrý Otec chleba.

3. Pomáhal nám doteraz, pomôže aj ďalej,
v Neho zložme v každý čas svoju pevnú nádej;
vie, čo potrebujeme prv, než Ho prosíme
a mnoho dostaneme, hoci nehodní sme.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:02 min)

2011-05-06
2011-05-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:57 min)