MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-03-08
2012-03-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ó krv drahá, sláva naša, ktorú vylial Pán Ježiš,
keď viny hriešnikov pribili Ho na kríž.
2. Skrop ma svojou krvou svätou, a v ranách daj spočinúť,
keď ma hryzie svedomie, nedaj mi zahynúť.
3. Boh a Pán môj, spasenia zdroj; trpel si za nás bolesť,
Ty si kmeň, ó, daj, nech ja som živá ratolesť.
4. Kráľu neba, chválim Teba, ďakujem Ti srdečne,
že si život dal za mňa, za moje spasenie.
5. Tvoje, Pane, utrpenie vďačne v srdci zachovám,
daj, nech Ťa až do smrti v pamäti svojej mám.
6. Chcem ísť s Tebou až do hrobu, prahnúci za pokojom,
spočiniem a žiť budem raz v náručí Tvojom.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:10 min)

2011-09-10
2011-09-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (23:08 min)

 Stiahni ukážku MP3 (5 MB | 3:06 min)

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:38 min)