MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-01-12
2013-01-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Je uložené umrieť všetkým ľuďom
a pred posledným zastať Božím súdom.
Na to dbajme, pamätajme
a chystajme sa na stretnutie s Pánom.
2. Nič zo sveta si tam neodnesieme,
sme ako tieň a bezcenný prach zeme.
Po boji tom, keď príde skon,
kiež v pevnej viere v Ježiša umrieme.
3. Za nami pôjdu všetky naši činy,
či sme tu nimi vieru dosvedčili.
Čas kráti sa a odplata u Pána,
On je sudca spravodlivý.
4. Kým, Pane, trvá náš čas putovania,
k sebe nás obráť, ku slzám pokánia.
Keď príde súd, nás neodsúď,
zaodej rúchom svojho zmilovania.

 Stiahni ukážku MP3 (3 MB | 1:32 min)

2011-12-29
2011-12-29 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:50 min)