MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:37 min)

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Aj tohto roku buď pri našom boku,
Bože, Otče náš! Nás láskou obdaruj,
pred záhubou varuj, milostivo stráž!

2. Na každý deň chleba, i to, čo nám treba,
daj v príhodný čas, mierom, zdravím, silou,
spokojnosťou milou stále žehnaj nás.

3. Nadto chlebom Slova nasycuj vždy znova
naše duše sám, velebné sviatosti
zachovaj v celosti na spasenie nám.

4. Buď bezpečným Vodcom, starostlivým Otcom
dnes i napotom, svetlom vo tmách noci,
Lekárom v nemoci, v smrti životom.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:53 min)