MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-05-14
2016-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1.Milý Sion, upokoj sa, predsa Boha svojho znáš,
predsa v lone svojho Otca plnosť lásky raz poznáš!
Aj keď švihá a tresce, vedz, že ti len dobre chce,
aj keď prísne vychováva, milovať ťa neprestáva.

2. Keby búrka, príval vody záhubou ti hrozili,
keby sa aj vrchy pohli, pahorky sa klátili,
neľakaj sa a neboj, s tebou predsa Boh je tvoj,
štítom, hradom vždy je ti On: netrať nádej, milý Sion!

3. Keby si aj bez úsmevu horké slzy vylieval,
keby si aj miesto spevu žialil len a nariekal,
keby ti aj nepriateľ akokoľvek škodiť chcel,
Sion milý, ty nezúfaj, v Boha pevne ver a dúfaj!

4. Všetkému prichádza koniec – Boh na veky kraľuje!
Buď Mu verný, On ti veniec večnej slávy daruje.
Novú milosť On dá ti, Žiaľ na radosť obráti,
preto, Sion, upokoj sa, bezpečný si v ruke Otca.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)

2016-05-14
2016-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:52 min)