MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-05-08
2016-05-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ježiši, Tvoje slovo nepominie, prv nebo i zem so všetkým zahynie,
než aby cirkev ľudská zloba a moc vedela premôcť.

2. Ty si veriacich stále zhromažďuješ, milosť a pokoj hojne udeľuješ,
svedomie dobré svojim zachovávaš, radosť im dávaš.

3. Dobre tým, Pane, čo v Tebe dúfajú, to, čomu veria, tam uvidieť majú,
najmä však Teba v nebies slávnej ríši, Kráľu najvyšší.

4. Tam bude večne v neskonalej sláve česť a chvála Tebe, našej Hlave,
kde Tvojím Duchom veriaci vedení budú blažení.

5. Kráľovstvo svoje rozširuj, ó, Pane, nech Tvoje slovo každého zasiahne,
evanjelium do srdca preniká k spáse hriešnika.

6. Daj kazateľom pri práci horlivosť a poslucháčom po slove dychtivosť,
aby sme vďačne všetci ho prijali, spasení boli.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:27 min)

2011-08-13
2011-08-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:45 min)