MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-05-14
2011-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:33 min)

2011-05-14
2011-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Na tri miesta moja viera s vrelou túžbou sa upiera,
na ktorých mi Boh poznať dal, ako ma veľmi miloval.

2. Prvým smutná je Golgota, kde sa za mňa obeť svätá
vykonala nehodného smrťou Ježiša milého.

3. Druhým v záhrade hrob nový, pri ňom anjel ma osloví.
Vstal Pán z mŕtvych, už niet Ho tu, prešiel zo smrti k životu.

4. Oslávenia vrch je tretím, kde Pán riekol svojim verným:
Choďte, učte a krstite, podľa môjho slova žite!

5. Kríž, hrob, oslávenie Krista, také blízke sú tie miesta
jak blízka radosť žalosti a blízka večnosť časnosti.

6. Z týchto miest trojaké svetlo na môj časný život zlietlo,
v nich mám základ tej nádeje, že Boh v Kristu vždy pri mne je.

7. Svieťte mi, vy svetlá jasné, tu na mojej púti časnej,
osvecujte v každú dobu temno života i hrobu.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)