MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-01-03
2012-01-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:09 min)

2012-01-03
2012-01-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Akže sme už mnoho dobrého z rúk svojho Pána prijali,
ak dá piť z kalicha horkého, prečože by sme reptali?
On vie, čo chce, aj keď tresce, zavrhnúť nás nechce.
Refr: Buď sväté meno Hospodinovo pochválené!
2. Ak by nám odňal časné statky, nezúfajme preto v žiali,
keď sme na svet z života matky prišli, veď sme nič nemali,
a Boh milý v každej chvíli množil naše sily.
Refr: Buď sväté meno Hospodinovo pochválené!
3. Ak vezme nám manžela (manželku), dietky, ak nás aj života zbaví,
však v nebesiach veriacich všetkých zhromaždí do večnej slávy.
Čo Pán Boh dal, to si aj vzal, svoje k sebe zobral.
Refr: Buď sväté meno Hospodinovo pochválené!
4. Kto proti nám, keď Boh je s nami? Živí aj mŕtvi sme Jeho;
diabol, smrť a pekelné brány neodlúčia nás od Neho;
hlad, povodeň, meč a oheň, zlo sveta celého.
Refr: Buď sväté meno Hospodinovo pochválené!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:21 min)