MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-06
2013-07-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:55 min)

2013-07-06
2013-07-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ježiši, ako chceš, daj aj mne vždycky tak chcieť
v živote, v súžení, aj keď budem mať umrieť,
nech Tvoja vôľa len plní sa vždy i dnes,
Tvoj som živý, mŕtvy Ježiši, ako chceš.

2. Ježiši, ako chceš, daj, nech môj život stále
vo všetkom smeruje len k tvojej cti a chvále;
si Prorok, Kňaz i Kráľ, je hriešny som – to vieš,
očisť moje srdce, Ježiši, ako chceš.

3. Ježiši ako chceš, ak ma aj kríž navštívi,
daj, nech ho znášať viem tichý a trpezlivý,
viem, že len láskavo dietky svoje tresceš,
nuž trestaj, ak treba, Ježiši, ako chceš.

4. Ježiši, ako chceš, ak máš dopustiť na mňa
chorobu, daj mi v nej niesť tíško ťarchu jarma;
si lekár, čo tešíš aj čo uzdravuješ;
Tvoj som zdravý, chorý, Ježiši, ako chceš.

5. Ježiši, ako chceš, smrť ma nemôže minúť,
viem však, že Ty nedáš naveky mi zahynúť,
veď Ty ma aj v smrti v svojich ranách skryješ,
tak s nádejou umriem, Ježiši, ako chceš.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:01 min)