MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-21
2011-08-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:49 min)

2011-05-07
2011-05-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Refr.: To ja, ó Pane môj, stojím tu v modlitbách,
To ja, ó Pane môj, stojím tu v modlitbách.
1. Ani otec, ani matka, ale som to ja,
stojím tu v modlitbách. Ani môj kňaz, ani vládca,
som to iba ja, stojím tu v modlitbách.
Refr.: To ja, ó Pane môj, stojím tu v modlitbách,
To ja, ó Pane môj, stojím tu v modlitbách.
2. Ja som sa ti spreneveril, ja som v hriechu žil;
svojím tu v modlitbách. Ja chcem Teba nasledovať,
daj mi kto mu síl; stojím tu v modlitbách.
Refr.: To ja, ó Pane môj …
3. Keď do služby povolávaš, pozri: som tu ja;
stojím tu v modlitbách. Pomôž mojej malej viere,
nezavrhni ma; stojím tu v modlitbách.
Refr.: To ja, ó Pane môj, stojím tu v modlitbách,
To ja, ó Pane môj, stojím tu v modlitbách.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:44 min)