MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-02
2011-09-02 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:55 min)

2011-07-30
2011-07-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Zavítaj z trónu svojho, prebývaj mi v srdci,
Ty už v deň krstu môjho mňa znovuzrodil si,
ó Svätý Duch milý, si Otcu, Synu rovný,
tam v sláve s nimi tróniš, jeden Boh naveky.

2. Duch Svätý, Ty ma učíš, ako sa modlievať,
Ty mi moc svoju zjavíš a vieš z bied pomáhať;
z hriechov ma očisť sám, nech po Tebe len túžim
a životom Ti slúžim, tak ako slúžiť mám.

3. Si Duchom čistej lásky, priateľom svornosti,
nechceš sváry a hádky, hnev, závisť a zlosti;
si Darcom radosti, zaháňaš smútky, žiale
potešuješ nás stále, zbavuješ úzkosti.

4. Moc Tvoje nehynúca má v rukách celý svet,
usmerniť môže srdcia tak, ako bude chcieť,
pri cirkvi mocne stoj, ju milostivo varuj,
aj svet a ľudstvo spravuj, národy v jedno spoj.

5. Naplňuj vnútro naše a vieru v Krista chráň,
nech trvá v každom čase, bohato žehnaj nám,
daj starcom rozumnosť, cvič dietky v pobožnosti,
veď k úcte a mravnosti, rozhojňuj každú cnosť.

6. Zavítaj a buď s nami, ó Duchu Bože náš,
keď budeme vydaní raz smrti napospas,
dopraj nám ľahký skon, daj vo viere nám umrieť,
po smrti v sláve uzrieť večnej radosti dom.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:59 min)