MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-09-22
2012-09-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Veseľte sa, veriaci, lebo sa k nám blíži,
radosť nesie smútiacim Ježiš, Kráľ najvyšší.
Ide skromne z výše, ale Jeho božská moc
zničí hriechov tmavú noc satanovej ríše.

2. Netúži po hodnostiach, márnej sveta sláve,
veď On sám na výsostiach kráľovstvo má slávne;
svoju božskú moc skryl v rúchu tela ľudského,
kým by diabla zlostného celkom nepokoril.

3. Všetky sveta národy, oddajte sa Jemu,
s pokojom On prichodí, priviňte sa k Nemu,
lebo kto Ním tichým v pýche svojej pohŕda,
nikdy nech nezabúda, že Pán súdi hriechy.

4. Aj vy, smutní, skľúčení, ktorí v žiali lkáte
a vy tiež čo v súžení bolesť prežívate,
naplňte si srdcia nevýslovnou radosťou,
privítajte s vďačnosťou Dar od Boha Otca.

5. Už sa skoro zjaví nám v svojej sláve, moci;
sníme kríže, bremená, zotrie slzy z očí
tomu, kto vo viere k Nemu len sa utieka;
v Ňom je naša útecha, klope už na dvere!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:06 min)

2011-06-20
2011-06-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:57 min)