MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-01
2013-07-01 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Otče, Ty si život dal, Ty berieš ho, odnímaš.
Tento tiež si k sebe vzal, veríme to, Pane náš.
Do rúk Tvojich vkladáme pútnika ustatého,
prijmi ho k sebe, prosíme, pre obeť Syna svojho.

2. Kriste, Ty si život sám, nás potešuj v tej chvíli,
milosť svoju udeľ nám, moc smrti nech nezmýli nádej,
že kto Tebe žil, ten v Tebe aj zomiera.
Raz ho tam aj osláviš, kde viac sa neumiera.

3. Duchu Svätý, zmiluj sa, neopúšťaj nás v žiali!
Otvor duši nebesá, čo odchádza do diali.
Vzdychaním nevýslovným za ňu sa prihováraj,
nám však sluhom pokorným istotu viery dávaj.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:05 min)

2011-08-13
2011-08-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:58 min)