MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-01
2013-07-01 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Večný Bože, Tvoje roky nikdy neskončia,
z Tvojej moci živou krásou kvitnú úbočia;
Ty prikážeš a zvädlý kvet vietor odveje,
aj človek sa ako tráva časom pominie.
Ty prikážeš a zvädlý kvet vietor odveje,
aj človek sa ako tráva časom pominie.

2. Boh spočítal naše roky, dni a hodiny,
raz sa človek odoberie z kruhu rodiny;
smútok ako mračný oblak srdce zahalí,
zavŕši sa ľudský život v tichom skonaní.
smútok ako mračný oblak srdce zahalí,
zavŕši sa ľudský život v tichom skonaní.

3. Pane, Ty nám dávaš poznať, že sme iba prach,
no, milosťou v našich srdciach prekonávaš strach:
Kristova smrť a vzkriesenie je znak nádeje,
že z časnosti do večnosti len s Ním prejdeme.
Kristova smrť a vzkriesenie je znak nádeje,
že z časnosti do večnosti len s Ním prejdeme.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 0:00 min)

2011-08-13
2011-08-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:10 min)