MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Tichá noc, svätá noc. Usnula zem celá,
dvaja bdejú v Betleheme, v jasliach Dieťa tam utešené
tíško, spokojne spí, tíško spokojne spí.

2. Tichá nos, svätá noc. Anjeli priniesli
najprv pastierom radostnú zvesť, z nej teší sa i dnes celý svet:
Prišiel Spasiteľ k vám, Prišiel Spasiteľ k vám!

3. Tichá noc, svätá noc. V Ježiši-Dieťati
Boh sa láskavo usmieva nám, anjel zvestuje: Buď pokoj vám!
Kristus je daný nám, Kristus je daný nám.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:22 min)

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:01 min)

2011-11-27
2011-11-27 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

CD nosič Prišiel k nám Boží Syn obsahuje 10 vianočných piesní z Evanjelického spevníka a jedenástu bonusovú pieseň v podaní Mužského speváckeho zboru pri evanjelickom a.v. cirkevnom zbore v Záriečí. Piesne sú sprevádzané organom i ľudovými nástrojmi.Info o CD a spevokole

 Stiahni ukážku YouTube Video (0 MB | 0:00 min)