MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Aká veľká vec to, Pane, že si nás tak miloval?
Prišiel si k nám ponížene, naším bratom si sa stal.
Anjelský spej aj nám znie, zvesti tej sa tešíme,
čo zaznela nad Betlehemom slávou nebies ožiarenom.

2. Aká veleba a sláva, svetla plná svätá noc,
Boh nám svojho Syna dáva, Ježiš ide na pomoc.
Radujme sa, plesajme, celým srdcom spievajme!
Kristus zdávna vyčkávaný prišiel, tu je medzi nami.

3. Boh sa k všetkým ľuďom skláňa, ó tá láska preveľká!
Nech Mu zaznie naša chvála, zaznie zblízka, zďaleka.
Raduj sa už, celá zem, svitol ľudstvu spásy deň,
prišlo vykúpenie sveta v Ježišovi z Nazareta.

4. Aká veľká vec to, Pane, že si nás tak miloval?!
Tvoja láska neprestane, kto by v Tebe neplesal?
My Ťa oslavujeme, srdcom zvelebujeme.
Spasiteľ náš narodený, vítame Ťa, požehnaný!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:10 min)

2011-11-27
2011-11-27 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

CD nosič Prišiel k nám Boží Syn obsahuje 10 vianočných piesní z Evanjelického spevníka a jedenástu bonusovú pieseň v podaní Mužského speváckeho zboru pri evanjelickom a.v. cirkevnom zbore v Záriečí. Piesne sú sprevádzané organom i ľudovými nástrojmi.Info o CD a spevokole

 Stiahni ukážku YouTube Video (0 MB | 0:00 min)

2011-09-11
2011-09-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:57 min)