MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Buď Bohu sláva na nebi a pokoj ľuďom na zemi,
ktorí zo srdca vďačného velebia Boha mocného,
Haleluja!

2. Syn Boží nám narodený z Márie prečistej panny,
v čas príhodný si prišiel k nám, tak oznámil Duch Svätý sám,
Haleluja!

3. Ty si Baránok nevinný, Syn Boha Otca jediný,
hriech sveta si na seba vzal a ľudstvo na milosť prijal,
Haleluja!

4. Duch Svätý, nech Ti slávu, česť, vzdávajú všetci ľudia dnes,
daj sa nám do nebies dostať a so svätými Ti spievať:
Haleluja!

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 0:50 min)

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:40 min)