MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-08-31
2013-08-31 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:42 min)

2013-08-31
2013-08-31 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Už od vás k Pánu odchádzam na Jeho hlas,
po bôli v srdci radosť mám, pokoj a slasť.
Jak mi Pán Boh prikázal, som spánkom smrti zaspal.

2. Pre všetkých nás je Kristu Pán večná spása,
od Otca z nebies poslaný mne znať dal sa:
On môj večný život je, On je moje spasenie.

3. Ty, Otče, Syna nám si dal z veľkej lásky,
by všetkých ľudí mocne zval k brehom spásy:
svojím slovom presvätým, pravdivo zvestovaným.

4. On večná spása pohanov, svetlo jasné,
jas z neho prúdi sveta tmou, svieti jasne.
Ľud Tvoj – nový Izrael má v ňom časť a blaha diel.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:46 min)