MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-10-06
2013-10-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Verím to pevne, verím z celej duše,
že ducha môjho ani smrť nezmôže,
zhorí zem, slnko raz prestane svietiť, ja však budem žiť.

2. Moc Božia vo mne, duch som z Ducha Jeho,
žijem v Ňom z lásky Otca nebeského.
Kto nás rozlúči? V Kristu mám bezpečný svoj život večný.

3. Div Božej lásky najmilostivejší!
Človek je málo od anjela menší,
z prachu stvorený, určený pre večnosť a nesmrteľnosť.

4. Nuž, hore srdce, časný zeme občan,
hosť si na zemi, duchom však nebešťan!
Pamätaj na to, že si povolaný do večnej slávy.

5. Nech ťa nezvedie hriech a márnosť jeho,
vedz, v Kristu máš dar života večného,
tak dosvedčuj sa v skutkoch pobožnosti, viery, svätosti!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:23 min)

2011-08-13
2011-08-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:45 min)

2010-10-14
2010-10-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Verím to pevne, verím z celej duše,
že ducha môjho ani smrť nezmôže,
zhorí zem, slnko raz prestane svietiť, ja však budem žiť.
2. Moc Božia vo mne, duch som z Ducha Jeho,
žijem v Ňom z lásky Otca nebeského.
Kto nás rozlúči? V Kristu mám bezpečný svoj život večný.
3. Div Božej lásky najmilostivejší!
Človek je málo od anjela menší,
z prachu stvorený, určený pre večnosť a nesmrteľnosť.
4. Nuž, hore srdce, časný zeme občan,
hosť si na zemi, duchom však nebešťan!
Pamätaj na to, že si povolaný do večnej slávy.
5. Nech ťa nezvedie hriech a márnosť jeho, vedz,
v Kristu máš dar života večného,
tak dosvedčuj sa v skutkoch pobožnosti, viery, svätosti!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:23 min)