MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-05-07
2016-05-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Teba vďačne chválim, Bože večný, všemohúci, v láske nekonečný!
Skloň sa k nám, Bože sám, v srdca chrám,
v Tebe svoju nádej stále skladám!

2. Ty si stvoril, Bože, vesmír celý, dal si, by sa v noci hviezdy skveli,
vo dne zas – slnka jas – tešil nás a ukázal očiam tisíce krás.

3. Čo si stvoril, je dobré a krásne, o múdrosti Tvojej svedčí jasne.
Tebe sa koria aj nebesá; duša moja v Tebe stále plesá.

4. Ty si nádej, v Kristu sila naša, duch náš k Tebe s radosťou sa vznáša!
Stoj pri nás v každý čas, – počuj hlas volajúcich dietok, ó Bože náš!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:51 min)

2011-09-03
2011-09-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:44 min)