MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-08-19
2012-08-19 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:09 min)

2012-08-19
2012-08-19 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ó Pane, počuj modlitbu tichú, ktorú Ti každý deň predkladám.
Zvádza ma diabol do sietí hriechu, obdar ma silou, nech vytrvám.
Zmiluj sa, Pane, krehká je duša, ach, Ty ma poznáš, biedny som tvor.
Preto znie k Tebe modlitba vrúca: Ty v mdlobách mojich vždy pri mne stoj.
2. Len Tebe, Kriste, chcem verne slúžiť, smelo Ťa vyznať odvahu mať,
v živote celom po Tebe túžiť, záchranu v Tebe stále hľadať,
zmocňuj ma, Pane, sám Duchom svojím, v živote nikdy neopúšťaj,
kým spočiniem tam pri spásy zdroji, kde pripravil si nám večný raj.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:23 min)