MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-08-19
2012-08-19 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:09 min)

2011-04-02
2011-04-02 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ó Pane drahý, čuj naše túžby, národ náš milý k životu vzkries,
použi na to aj naše služby, pomôž mu priniesť radostnú zvesť.
Horlivcov málo, vystroj nás k dielu, štepnica otcov nech kvitne zas,
zvestovať spásu dávaj nám silu, nech k tomu Duch Tvoj zmocňuje nás.
2. Ó svätý Bože, Ty zošli vlahu, zúrodni púšte, premeň na sad. Sám veď nás cestou k večnému blahu, nech vrúcnej viere ustúpi chlad.
Daj Ducha svojho na kosti suché, nech život z Krista plynie sťa prúd,
otvor nám uši počúvať hluché, prebuď si všade svoj verný ľud.
3. Nech, Pane, v našich príbytkoch znova Tvoj sladký mocne zaznieva hlas,
daj počuť Tvojej milosti slová, národy vierou v Ježiša spas.
Dedičmi tých sme, čo umierali pre pravdu Tvoju za časov zlých,
a ktorí túžbu len jednu mali, abys’ bol Pánom potomkom ich.
4. Ó drahý Bože, viď naše strasti, čuj prosby vrúcne za národ náš,
prečo má vládnuť hriech v našej vlasti, prečo má vládnuť nám satanáš.
Ach, Pane drahý, národ náš milý odmieta Pravdu, prijíma klam,
nepozná Teba, moc Tvojej sily, ó, vráť sa k nemu, buď jeho Pán!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:27 min)