MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-08-25
2012-08-25 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Veríme v Boha jediného, nášho Otca všemohúceho,
On je Stvoriteľ sveta celého.
2. Veríme v Krista, Pána nášho, jediného Syna Božieho,
Vykupiteľa sveta hriešneho.
3. Duchom Svätým v Panne sa počal, ľudské telo na seba prijal,
spasenia dielo pre nás vykonal.
4. Pilátom na smrť odsúdený, umrel za nás ukrižovaný
na tretí deň bol slávne vzkriesený.
5. V sláve nebies s Otcom kraľuje, nebo a zem múdro spravuje,
živých i mŕtvych súdiť raz bude.
6. Veríme i v Ducha Svätého, Tešiteľa zasľúbeného,
viery a lásky Darcu pravého.
7. V svätú cirkev všetci veríme, z odpustenia vín sa tešíme,
tvárou v tvár Krista v sláve uzrieme.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:57 min)

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:31 min)