MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-03-03
2012-03-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (18:35 min)

 Stiahni ukážku MP3 (5 MB | 4:11 min)

2011-02-12
2011-02-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:40 min)

2011-01-28
2011-01-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Vznes sa k Bohu nad oblohu pieseň tichá a tklivá!
Môj Pán, zmierca, spásy darca, už v hrobe odpočíva.
2. Ježiši môj, hrob vzácny Tvoj na pamäti stále mám,
plač a bôle žalostivé v horkom smútku vylievam.
3. Telo sväté, z kríža sňaté, spí tam po krutých mukách,
no duch Jeho, Pána môjho je v svätých Božích rukách.
4. Najsvätejší, Pán najmilší, svoj život za nás vydal,
a nás učil aj dosvedčil, že nás verne miloval.
5. Tou pravdivou vierou živou každý deň sa tešíme:
Hoc umrieme, z prachu zeme raz vzkriesení budeme.
6. Nech čokoľvek skúsi človek, všetkému príde koniec.
Je krátky boj, večný pokoj a večný slávy veniec.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:16 min)