MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-11-13
2011-11-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:08 min)

2011-05-05
2011-05-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Hospodin sám je Pastier môj, vyznávam,
tak nedostatku viac sa neobávam:
vodí ma tam, kde pastva zelená sa,
k osviežujúcim vodám ma privádza,
pre svoje meno dušu občerstvuje,
na cestu pravdy kroky usmerňuje.

2. Hoc by aj temným údolím som kráčal
a smrti hrôzy, úzkosti som znášal,
keď Ty si so mnou, nebojím sa zlého,
palica, prút Tvoj tešia ma slabého,
stôl prestieraš mi svojou Božskou rukou
priamo pred tvárou mojich protivníkov.

3. Ty olejom mi hlavu pomazávaš,
môj kalich plníš a mňa sa zastávaš.
Len dobrota a milosť bude ďalej
v živote mojom sprevádzať ma stále
a budem v dome svojho Boha bývať,
dnes i na veky Jeho meno vzývať.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:15 min)