MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-02-16
2013-02-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:41 min)

2013-02-16
2013-02-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Bože svätý, Tvoja moc presvieti aj tmavú noc!
Obzor smútkom potmavel, smrť zobrala srdca diel,
slzy lásky perly sú, k Tebe vzdychy vynesú.
2. Do sŕdc našich trpký žiaľ, semä bôľu rozosial!
Skončila sa jedna púť, nemôžeme zabudnúť
dotyky rúk, očí svit, pretrhla šťastia niť.
3. Ježiš Kristus, Spasiteľ, vyšiel z hrobu v tretí deň!
On je pravdou, cestou tam, kde pripravil spásy
chrám,/ tam sa verní stretneme, keď vstaneme zo zeme.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:50 min)