MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-06-20
2011-06-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:45 min)

2011-06-20
2011-06-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Som v Tvoje meno pokrstený, Boh – Otec, Syn i Duch Svätý,
– som k Tvojmu ľudu pripojený, Tebou na milosť prijatý,
v Ježiša Krista vštepený, Duchom Svätým obdarený.
2. Ty si ma z lásky, Otče milý, späť prijal za dieťa svoje,
rany Kristove zahojili, čim trpelo srdce moje.
Viem, že v biede a súžení Ty jediný pomôžeš mi.
3. Tebe som bázeň, lásku vrelú, poslušnosť, vernosť prisľúbil,
oddanosť svojej duše celú do Tvojich svätých rúk vložil,
diabla a hriechu sa zriekol, aby som večne Tvojím bol.
4. Ty plníš, verný Bože, sľuby z milosti navždy mi dané;
ak by som padal do záhuby a neplnil prikázanie,
Ty ma pozdvihni slabého a posilni zomdleného.
5. Úmysel dobrý pomôž plniť, Boh Otec, Syn a Duch Svätý,
od zmluvy s Tebou neodstúpiť, pomáhaj mi až do smrti.
Chcem Tebe žiť i umierať, naveky Ťa oslavovať.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:01 min)