MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-04-08
2012-04-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Raduj sa a plesaj, každé stvorenie,
a vítaj Kristovo slávne vzkriesenie.
Haleluja spievajme, Bohu vďaku vzdávajme,
Spasiteľa svojho všetci vítajme!
2. Zbory oslávených v nebi plesajú,
víťaznému Kristu slávu spievajú,
Haleluja preslávne rozlieha sa radostne,
ono nech aj v cirkvi celej mocne znie!
3. Čo ste, zbožné ženy, čo ste videli,
keď ste zavčas ráno k hrobu pribehli?
Anjel sa nám ukázal, ten nám slávne zvestoval,
že Pán božskou mocou práve z mŕtvych vstal.

{živá nahrávka z vystúpenia 3 členného spevokolu na SB,
08.04.2012, kostol ECAV Horné Zelenice}

 Stiahni ukážku MP3 (3 MB | 1:23 min)