MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-02-11
2012-02-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Z nesmiernej Božej milosti k nám hriešnym prišla spása,
bez ľudských zásluh, hodností v Kristovi zjavila sa.
A preto nádej a viera len o Neho sa opiera,
o Zmiercu – Prostredníka.
2. Veď spravodlivosť získame jedine z živej viery!
To z pravdy Písma poznáme: Každý, kto v Krista verí,
ten v pokoji s Bohom žije, milosrdný ku blížnym je
a koná skutky lásky.
3. Na Boha očakávajme, že splní svoje sľuby,
deň čo deň v Neho dúfajme: On, keď sa Jemu ľúbi,
dá pomoc svoju v pravý čas, všetkého zlého zbaví nás,
len Jemu dôverujme!
4. Ak si aj neraz myslíme, že Boh sa neponáhľa,
nepomáha, keď trpíme, netreba sa obávať.
Aj keď nám skrytý ostáva, milovať nás neprestáva;
nebojme sa, len verme!
5. Boh Otec, Syn i Duch Svätý, náš trojjediný Pane!
Srdečná vďaka, chvála Ti za spasenie nám dané.
Ty dielo, čo si začal v nás, milosťou svojou dokonáš
ku sláve mena Tvojho.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:06 min)

2011-07-30
2011-07-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:55 min)