MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-03-07
2011-03-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Pane, vieru daj blúdiacim, Pane, vieru daj všetkým nám,
pevnú vieru daj, Bože náš, ó Pane vieru daj!
2. Pane, lásku daj prosiacim, Pane, lásku daj všetkým nám,
vrelú lásku daj, Bože náš, ó Pane, lásku daj!
3. Pane, nádej daj trpiacim, Pane, nádej daj všetkým nám,
živú nádej daj, Bože náš, ó Pane, nádej daj!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:31 min)