MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-05-14
2016-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:13 min)

2016-05-14
2016-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Nech Boh nám je milostivý a požehná všetkých nás,
nech obličaj dobrotivý k nám s láskou obráti zas.
Nech Jeho cestou kráčame a Jeho spásu známe,
v Ježiši Kristu zjavenú na spasenie každému
národu sveta nášho.

2. Nech zvelebuje Ťa, Pána i naše pokolenie,
spev radosti a plesania zo všetkých strán nech zneje,
že múdro riadiš sveta beh a vládnuť nenecháš hriech,
na pastvu slova svätého privádzaš z náš každého,
nedáš od pravdy zblúdiť.

3. Len Tebe vďaka a chvála, ó Bože náš, prislúcha:
Zem plody svoje vydáva, zrejú i plody Ducha!
Ty všetko dobré nám dávaš, nás, ľud svoj, požehnávaš.
Za milosť tú, Hospodine, nech Teba velebíme
na veky vekov. Amen.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:29 min)