MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:56 min)

2010-12-30
2010-12-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Prečo stojíš vonku, Pane, oddávna zasľúbený?
Teba, Ježiši, čakáme, príď k nám, Pán požehnaný!
Daj do srdca radosti, pomôž v každej úzkosti,
zahoj všetky srdca rany, Pane drahý, milovaný!
2. Mnohé rany a bolesti trápia ma vo dne, v noci,
mnoho vo mne hriechov, zlosti, o milosť preto prosím.
Ty mi, Kriste, uľavíš, v zármutku ma potešíš,
najmä svedomie zmietané len Ty upokojíš, Pane.
3. Všetku radosť, potešenie mám len v Tebe, Ježiši,
v Tebe nájdem utíšenie, poklad srdca najdrahší.
Kriste, Svetlo z výsosti, smutné chvíle rozjasni
a keď ku mne smrť prikročí nech Ťa uzrú moje oči.
4. Potešme sa, Pán sa blíži, zaplesajme radostne,
nezúfajme v svojom kríži, Krista vďačne vítajme!
V ústrety Mu vyjdime, Jeho chrámom sa staňme,
dušu celú Mu otvorme, Vstúp, náš Spasiteľ, zvolajme!


image.php?id=78340

mp3 balík – piesne ES012 ES013 ES014 ES015 ES016 ES017 ES018

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:02 min)