MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2010-09-14
2010-09-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kyrie elejson, ó Bože, k nám sa skloň, hľaď na nás hriešnikov a vysloboď z hriechov, zmiluj sa nad nami!
2. Hrešíme deň po dni, milosti nehodní, odpusť nám, zľutuj sa, pre Krista Ježiša; zmiluj sa nad nami!
3. Ó Kriste elejson, neopusť svoj Sion, milý Pane Kriste, Synu Panny čistej, zmiluj sa nad nami!
4. Pane, k nám zavítaj, stále v nás prebývaj; my v Tebe a Ty v nás, sme jedno v každý čas, zmiluj sa nad nami!
5. Kyrie elejson, ó Bože, k nám sa skloň, milý Duchu Svätý, v daroch prebohatý, zmiluj sa nad nami!
6. Duchu, Ty nás osvieť, v pravde svojej posväť, by sme v láske žili a Bohu slúžili, zmiluj sa nad nami!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)