MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:46 min)

2011-04-13
2011-04-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Aj za mňa si mrel, Ježiši môj milý,
čo Tvoje rany svetu vydobyli, v tom mám i ja diel
vo večnej radosti, z Tvojej milosti.
2. Utvrď mi srdce v tejto viere pravej,
nech sa roznietim v láske k Tebe stálej,
aby zlú žiadosť vždycky som premáhal,
v dobrom sa vzmáhal.
3. Ak by som svojim hriešnym túžbam slúžil,
vedený pýchou po márnostiach túžil,
popieral by som, že si Vykupiteľ
a môj Spasiteľ.
4. Za Tvoju lásku, Tvoje sväté rany,
za dar spasenia som Ti zaviazaný:
všetky svoje dni Tebe chcem zasvätiť,
verne Ti slúžiť.
5. Neodlúči ma v svete nič od Teba,
pomôž premôcť hriech a zaprieť sám seba;
tak Ťa chcem, Kriste, verne nasledovať
a zvelebovať.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:28 min)