2011-03-14
2011-03-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Chvála Tebe, Bože náš, chvála Tebe na výsosti,
za všetko, čo darom dáš, láska Tvoja hojne hostí.
Refr.: chvála, chvála, chvála Ti, Darca v daroch bohatý.
2. Za život, čo dal si nám, Tebe, Bože ďakujeme,
tela nášho časný chrám Duchu Tvojmu venujeme,
Refr.: chvála, chvála, chvála Ti, Darca v daroch bohatý.
3. Za tú dušu, Bože náš, vdýchnutú do nášho tela,
nech vždy vďačný chváli hlas Teba, Otca Stvoriteľa,
Refr.: chvála, chvála, chvála Ti, Darca v daroch bohatý.
4. Za domov a za národ, za postať a povolanie,
nech znie k Tebe o závod chváloreč a požehnanie,
Refr.: chvála, chvála, chvála Ti, Darca v daroch bohatý.
5. Za reč matky, slobodu, ktorou sála ku nebesám,
za chlieb zeme, robotu, k Tebe, Bože, takto plesám:
Refr.: chvála, chvála, chvála Ti, Darca v daroch bohatý.
6. Za náš poklad najvyšší, Tvoju lásku stelesnenú,
daný v Kristu Ježiši k životu a vykúpeniu,
chvála, chvála, chvála Ti, Darca v daroch bohatý.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:51 min)

2010-10-15
2010-10-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Piesne z evanjelického spevníka naspievané pri príležitosti IV. stretnutia slovenských speváckych zborov v Budapešti 6. - 7. mája 2006

Pieseň č.343
Chvála Tebe, Bože náš
Pieseň č.374
Keď zasvitnú ranné zore
Pieseň č.381
Oslávme Pána
Pieseň č.368
Bože Otče, buď Ti chvála
Pieseň č.646
Učiň ma, Bože, svetielkom
Pieseň č.315
Svieť, svetlo, svieť
Pieseň č.573
Daj, Bože, pokoja
Pieseň č.229
Boh náš je láska
Pieseň č.484
Za ruku veď ma, Pane
Pieseň č.245
Ó láska Božia, láska večná
Pieseň č.475
Smieť žiť pre Krista
Pieseň č.453
Ježiši, drahý poklad môj