MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-12-02
2012-12-02 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:55 min)

2012-12-02
2012-12-02 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ó deň nedeľný, Pánov deň, ó, radujme sa v ňom,
keď oddych sladkých znaveným sa dáva pútnikom!
V ten deň Ťa, Bože, slávi svet, ľudstvo velebí.
Nuž sláva, sláva, sláva buď Ti, Bože na nebi!
2. V ten deň stvoril si svetla jas do všetkých sveta strán,
v ten deň pre naše spasenie vstal z mŕtvych Kristus Pán,
v ten deň i Ducha svojho si cirkvi, Bože, dal,
tak dňom tým svetu trojité si svetlo rozožal.
3. Ó, radujme sa, tešme sa tej krásnej nedeli,
veď Boh nám darov duchovných v nej štedro nadelí.
Nuž sláva buď Ti, Otče, i Syn i Duch Svätý!
Tak cirkev, Bože, slávi Ťa v deň k svetlu rozžatý.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)