MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-04-23
2011-04-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:52 min)

2010-10-25
2010-10-25 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ó Bože, svojho požehnania udeľ nám z nebies výsosti,
nech slávnosť táto zachovaná zostane v srdciach k radosti:
Sluhu svojho na žeň mnohú priviň v láske k sebe, Bohu.
2. Ježiši, Pastier našich duší, svet, diabol, naše telo tiež,
tak mnohých ľudí trápi, kruší, veríme, že Ty pomôžeš:
Tvoj sluha nech má k obrane sviatosti a slova zbrane.
3. Ó Duchu Svätý, verný Radca, pravdivý oheň nebeský,
roznecuj vierou naše srdcia, chráň pred hriechom,
zhlaď poklesky; v jednotný zväzok lásky Tvoj
Pastiera s celým stádom spoj.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)